Vragen? 0299-771818

AFSPRAKEN

Tarieven & facturatie

Het tarief is voor het jaar 2018. Ieder jaar zal het tarief opnieuw bekeken worden. De verwachting is dat het om het jaar met €0,25 cent omhoog zal gaan. De laatste tariefverhoging was met ingang van 1 januari 2018.

De facturatie vindt plaats via een online registratie van de opvanguren en voorafgaande aan de opvang. Voor de 1e van de maand dient het geld op de rekening van het gastouderbureau gestort te zijn.

I.v.m. de continuïteit van de opvang geldt een minimale afname van 8 uur opvang per week (1 dag van 8.45-16.45uur).

De uren en dagen die overeengekomen zijn worden vastgelegd in een opvangcontract. Daarbij wordt een gemiddeld aantal uren per maand uitgerekend, dit wordt het vaste maandbedrag dat elke maand betaald moet worden.
Voorbeeld: 20 uur opvang per week x 46 weken opvang per jaar = 920 uur : 12 maanden = gemiddeld 77 uur per maand x uurtarief €5,50 = €423,50 per maand.

Contracturen dienen altijd te worden betaald als de opvang geopend is, dus ook bij ziekte en/of vakantie van het kind. Sluitingsdagen van de opvang hoeven niet betaald te worden en worden daarom niet meegenomen in de berekening van het vaste maandbedrag.

Indien er sprake is van plusuren (door extra uren opvang bovenop de contracturen) of minuren (doordat de opvang bijv. door ziekte een ongeplande sluiting heeft) worden deze uren in onderling overleg op een ander moment verrekend.

Ziek kind

Als uw kind ziek wordt tijdens de opvang zal ik contact met u opnemen om te overleggen. De beslissing of een ziek kind opgehaald dient te worden ligt te allen tijde bij de opvang. (Mocht de opvang aangeven dat het kind niet persé opgehaald hoeft te worden bent u natuurlijk vrij om het kind alsnog wel op te halen).
Factoren die belangrijk zijn in de overweging of een ziek kind opgehaald dient te worden zijn o.a. de mate waarin het zieke kind extra aandacht nodig heeft, het aantal andere kinderen dat aanwezig is, de acute besmettelijkheid van de ziekte, de lichaamstemperatuur van het zieke kind, het tijdstip van de dag en hoe het kind zich voelt.
Bij meerdere malen overgeven, ernstige diarree en koorts van 39°C of hoger dient het kind te allen tijde opgehaald te worden. ‘

Als uw kind thuis ziek geworden is, dan mag het alleen naar de opvang indien u eerst even contact heeft opgenomen om te overleggen vóórdat u het kind brengt!

Na een ziekenhuisopname van het kind mag het kind pas na 5 ziektedagen in eigen huis weer naar de opvang tenzij in onderling overleg met de opvang anders besloten wordt.

Ophalen van kinderen door iemand anders

Indien uw zoon/dochter door iemand anders dan uzelf (ouder/verzorger) wordt opgehaald moet u dit vooraf doorgeven. Kinderen worden niet meegegeven aan een ander ophaalpersoon zonder dat dit is doorgegeven. Mocht er iemand anders uw zoon/dochter ophalen, dan kan er om legitimatie worden gevraagd.

Opvang op andere dagen dan volgens opvangcontract

Indien u opvang wenst op andere dagen dan in het opvangcontract is vastgelegd kunt u altijd infomeren naar de mogelijkheden. Deze extra uren worden als plusuren berekend bovenop de uren volgens het opvangcontract.

Ruilen of inhalen van opvangdagen is niet mogelijk.
Een uitzondering hierop zijn de flexibele opvangcontracten waarbij het mogelijk is om meerdere opvangdagen per week te reserveren maar u niet alle gereserveerde dagen volledig hoeft te betalen. Indien u daar belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen om te informeren naar de mogelijkheden.

Brengen en/of ophalen op andere tijden dan volgens opvangcontract

Indien u uw kind(eren) op een ander tijdstip wilt brengen of ophalen dan in het opvangcontract is afgesproken, neem dan eerst even contact op met de opvang om te overleggen.
Als u zonder overleg uw kind een half uur of langer later ophaalt dan volgens opvangcontract zal de opvang dubbel tarief berekenen over deze extra tijd.

Foto- en/of film

Gastouderopvang De Regenboog vindt privacy van u en uw kinderen erg belangrijk. Natuurlijk worden er gedurende de opvang leuke foto’s en soms ook filmpjes gemaakt. Deze zullen alleen door de opvang zelf gemaakt worden en niet gebruikt worden zonder toestemming van ouders/verzorgers.
Op de website en/of de facebookpagina worden regelmatig foto’s geplaatst van activiteiten maar op deze foto’s zullen de kinderen niet herkenbaar staan.
De foto’s kunnen naar ouders/verzorgers privé worden verstuurd via mail of app. We vragen ouders/verzorgers hier met respect mee om te gaan en de privacy van andere kinderen te respecteren en de foto’s niet verder te verspreiden.
Gastouderopvang De Regenboog kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van foto’s en/of filmpjes door ouders/verzorgers.