Vragen? 0299-771818

BRENG- EN HAALTIJDEN

Om de kinderen en ouder(s) tijdens het brengen en halen aandacht te kunnen geven en een korte overdracht te kunnen hebben, maar ook om de andere kinderen die er al/nog zijn goed te kunnen begeleiden heeft de opvang een aantal haal- en brengmomenten.

Ook de maaltijden hebben invloed op de momenten waarop kinderen opgehaald kunnen worden, wilt u bijv. dat uw kindje bij ons ontbijt dan is het belangrijk dat het voor 8u gebracht wordt, wilt u dat uw kindje hier aan het eind van de dag warm eet dan kan dat alleen als het pas vanaf 17.30u opgehaald wordt.

Daarnaast is het voor kinderen niet leuk als ze midden in een activiteit gebracht of gehaald worden, niet voor het kind zelf maar ook niet voor de andere kinderen omdat de activiteit dan stop gezet moet worden.
Om al deze redenen heeft de opvang een aantal haal- en brengmomenten, in overleg met u zal afgesproken worden welke tijden voor u handig zijn. Deze tijden zullen in het opvangcontract vermeldt worden.

Houdt u rekening met 10-15 minuten per ophaal- en brengmoment. Op sommige momenten is het spitsuur en zal het iets langer kunnen duren.

Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat het wenselijk is om van de in het opvangcontract vastgelegde breng- en haaltijden af te wijken. Neem dan even contact met mij op zodat we kunnen afspreken wat een handig moment daarvoor is.

Brengen en/of halen is in ieder geval mogelijk tussen:

6.30 - 7.45u

8.45 - 9.00u

12.45 - 13.00u

15.00 - 15.45u

16.45 - 18.30u