Vragen? 0299-771818

ACTIVITEITEN

Tijdens de opvang staan de activiteiten met de kinderen centraal. Zij draaien niet mee met bezigheden van ons gezin maar hebben hun eigen dagindeling en activiteiten. Gastouderopvang De Regenboog is daardoor meer een kleinschalige kinderopvang dan een gastoudergezin. Boodschappen worden bijv. wel eens gedaan maar alleen als die passen binnen het aanbod van de activiteiten en/of interesse van de kinderen.

Vrij spel, boekjes lezen, puzzelen, spelletjes doen, knutselen, zingen, muziek maken, buiten spelen, boodschappen doen, in de regenplassen springen, speurtochtje, educatieve werkjes, evenwichtsspelletjes… Er zijn zoveel mogelijkheden om te doen.

Boekjes (voor)lezen, vrij spel, buiten spelen en zingen hebben een vaste plek in de dagelijkse activiteiten. De andere activiteiten wisselen zich af waarbij de voorkeur van de kinderen een hele belangrijke invloed heeft.

Bij het aanbieden van activiteiten en spelmateriaal houd ik sterk rekening met de leeftijd, ontwikkeling, belevingswereld en belangstelling van de kinderen. Door regelmatig ander speelgoed en/of materiaal neer te zetten geef ik de kinderen de mogelijkheid om diverse vaardigheden te ontwikkelen en probeer ik hun aangeboren nieuwsgierigheid te prikkelen waardoor ze vol enthousiasme nieuwe mogelijkheden ontdekken en zich nieuwe vaardigheden eigen maken.

 

INVLOED VAN DE KINDEREN OP AANBOD ACTIVITEITEN EN SPELMATERIAAL
Kinderen hebben vaak gevoelige periodes waarin ze zich één of meerdere vaardigheden makkelijk eigen maken, zij willen in zo’n gevoelige periode daardoor bepaalde activiteiten heel vaak herhalen. Bij het aanbieden van activiteiten en spelmateriaal houd ik daar rekening mee. Daardoor kan het bijv. gebeuren dat er een tijd lang veel gezelschapsspelletjes gedaan worden, met blokken gebouwd wordt of met papier gescheurd of geknipt wordt, grote vlakken geverfd worden enz. enz.

Ook het tijdstip van de dag heeft invloed op wat kinderen graag aan activiteiten doen. Zo kan het zijn dat kinderen het bijv. prettig vinden om als ze gebracht worden een bepaalde activiteit te doen zoals puzzelen. In dat geval zorg ik dat de puzzels op zo’n moment makkelijk te pakken zijn voor de kinderen.

Na de lunch hebben de jonge kinderen een middagslaapje en de oudere kinderen een rustmomentje. Daarna kunnen ze zich vaak weer beter concentreren en merk ik dat ze vaak cognitieve activiteiten of vrij knutselen leuk vinden. Dan zorg ik dat ze daar mee bezig kunnen gaan.

 

THEMA’S

Een aantal keer per jaar bied ik bewust activiteiten aan binnen een thema. Vaak is dit een globaal thema waar ik veel kanten mee op kan en waardoor ik de kinderen veel inbreng kan geven. Een voorbeeld daarvan is het thema GROEIEN. We hebben het daarbij over baby’tjes gehad toen er een nieuwe baby in de opvang kwam en nog klein was, over de baarden van de papa’s die steeds groeien, over de plantjes die we gezaaid en verzorgd hebben en ook over de echte rupsjes die we in de opvang kregen en die we hard zagen groeien.

Het kan zijn dat de kinderen de hele dag met zo’n thema bezig zijn, maar het kan ook zijn dat ze 1 activiteit per dag of per week doen of dat het even stil ligt en we het een tijdje later weer oppakken. Ook kan het zijn dat we een zijstapje maken naar een ander onderwerp door bijv. een feestdag of een andere gebeurtenis die de kinderen bezig houdt.

Bij het bedenken van de thema’s en de invulling ervan laat ik me inspireren door de seizoenen, feesten, dagelijkse omgeving en directe belevingswereld van de kinderen. Ik zorg dat er keuze is uit diverse mogelijkheden binnen zo’n thema en verder volg ik de belangstelling van de kinderen. Bij het thema GROEIEN had ik bijv. rekening gehouden met het groeien en knippen van haar/ de kapper. De kinderen begonnen echter zelf over de baardhaartjes van hun papa’s en toen hebben we een foto van de papa’s gevraagd en die heb ik gelamineerd en daarna mochten ze die met echt scheerschuim en cocktailstampertjes als scheermesje gaan scheren en ook met pluisjes zwarte wol en een kledingroller als scheerapparaat.

 

VVE KIKI
VVE Kiki is een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
VVE staat voor Veelzijdige en Voorschoolse Educatie. KIKI staat voor Kansen In KInderen en is tevens de naam van de beer die in het programma een grote rol speelt. Beer Kiki staat op de dagritmekaarten en is ook als knuffelbeer (in diverse maten) in de opvang aanwezig.

Vier ontwikkelingsgebieden worden door dit programma gestimuleerd: Rekenprikkels, Spraak- en taalprikkels, Motoriek (fijne, grove en senso motoriek) en Sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle vier ontwikkelingsgebieden komen aan bod op diverse manieren binnen elk thema en voor zowel baby’s, dreumesjes als peuters.

In 2013 heb ik de 5 daagse training gedaan die hoort bij het VVE KIKI programma, waarmee ik officieel en gecertificeerd VVE KIKI gastouder ben. Tijdens deze training heb ik veel nieuwe mogelijkheden geleerd en weet ik hoe de thema’s die bij het programma horen in elkaar zitten.

Het VVE KIKI programma biedt voor elke maand een ander thema, maar ik merkte in de praktijk dat dat voor veel kinderen teveel was en het te programma te schools werd en in verhouding weinig activiteiten aanbood voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Toen de kinderen gingen vragen “mag ik nu weer spelen?” en ze spelenderwijs meer leerden dan door al die activiteiten heb ik besloten zelf de thema’s te gaan maken zodat ik de activiteiten zelf, de frequentie van de activiteiten binnen de thema’s en van de thema’s onderling nog meer af kan laten hangen van de interesse van de kinderen.

Ook leg ik bewust materiaal neer waar ze spelenderwijs vanzelf vaardigheden en begrippen mee ontwikkelen zonder daar veel nadruk op te leggen. Door in de winter de kinderen bijv. te laten spelen met sjaals in diverse lengtes leren ze vanzelf wat lang en kort betekent en/of dik en dun, de kleuren en diverse soorten materiaal (zacht, prikkelig, kriebelig, gebreid, fleece, katoen enz.). Door spelenderwijs al deze begrippen te benoemen (“wat kriebelt die kleine witte sjaal hè?!”) leren de kinderen het vanzelf in hun eigen tempo en binnen hun eigen belangstelling.

Bij de KIKI training werd vaak herhaald dat het gaat om kansen creëren (zelf activiteiten aanbieden) en kansen pakken (ingaan op de kinderen en omstandigheden) en dat je daar als gastouder je eigen weg in moet volgen door er zoveel mogelijk je eigen invulling aan te geven en zo een manier van werken te creëren die het beste bij jou en je opvang past. Op die manier kan je je kennis, kwaliteiten en vaardigheden als gastouder het beste in dienst van je opvang en dus de kinderen stellen.

Kansen creëren doe ik meestal d.m.v. het (spel)materiaal neer te leggen. De kinderen hebben vervolgens zelf de keus óf ze er mee willen spelen en zo ja met welke van de materialen ze willen spelen.

Kansen pakken doe ik door goed te kijken en te luisteren naar wat de kinderen aangeven en daar op in te spelen.

Door mijn eigen thema’s te maken en te kiezen voor een frequentie die beter bij mijn opvang past heb ik daarmee mijn eigen weg gevonden hoe ik met thema’s in het algemeen en het aanbieden van activiteiten om wil gaan.