Vragen? 0299-771818

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Als gastouder vind ik het belangrijk dat uw kind in goede handen is. U wilt er op kunnen vertrouwen dat uw dierbaarste bezit in een schone en veilige omgeving is. Daarom zijn er veel maatregelen getroffen die hieraan bijdragen:

 • De achtertuin is geheel afgesloten, de poort is door de kinderen zelf niet te openen.

 • De tuin wordt regelmatig onkruidvrij gemaakt en er zijn geen giftige planten aanwezig.

 • In de tuin staan 2 zand-/watertafels die na het spelen direct afgedekt worden en een goede ventilatie hebben, waardoor het zand schoon en droog blijft

 • In de tuin is een apart gedeelte gemaakt waar kinderen rustig kunnen zitten/spelen. Daar wordt als we buiten spelen ook een vrolijke speelmat gelegd waarop baby’s, dreumesjes en evt. ook oudere kinderen rustig kunnen liggen/zitten/uitrusten. Rennen, fietsen, met de bal spelen en met zand- en/of water spelen gebeurd alleen in het andere gedeelte van de tuin.

 • Er is een protocol “wiegendood” aanwezig, baby’s worden niet op hun buik te slapen gelegd, zonder dat ouders hiervoor schriftelijk toestemming geven. Dit geldt ook voor inbakeren.

 • De kinderen slapen in gewone ledikantjes met echte matrassen. Alle kinderen hebben daarbij hun eigen Aerosleep matrasbeschermer die regelmatig gewassen wordt op minimaal 60°C waardoor de onderliggende matras ook schoon en hygiënisch blijft

 • Kinderen slapen zonder dekentjes/lakentjes maar in een slaapzak die aangepast wordt aan het seizoen (wel of geen mouwen, zomer- of winterslaapzak), deze slaapzak wordt regelmatig op minimaal 60°C gewassen

 • Kinderen tot 2 jaar slapen op Aerosleep hoeslakentjes. In combinatie met de onderliggende Aerosleep matrasbeschermer is daarmee zoveel mogelijk gedaan om te zorgen dat uw kindje -als het zichzelf omrolt- nog vrij kan ademen

 • De hoge box heeft een kind veilige sluiting en aan de kant van de kast die er naast staat een plexiglazen wand zodat kinderen niet zelf uit de box kunnen klimmen.

 • Op alle bedjes staat een babyfoon met beeld en geluid gericht zodat ik uw kindje in de gaten kan houden

 • Wij hebben geen huisdieren

 • De voordeur en het raampje ernaast zijn voorzien van een kunststof voorzetraam zodat kinderen in hun enthousiasme niet door het glas kunnen vallen. Ook zit de voordeur altijd op de knip of op slot zodat kinderen niet zelf naar buiten kunnen gaan.

 • Bij het verschonen gebruik ik voor elk kind een eigen verschoonmatje met eigen verschoondoek. De verschoondoek gaat minimaal dagelijks in de was en wordt op minimaal 60°C gewassen. Het verschoonmatje wordt ook regelmatig gewassen

 • Vuile luiers worden in een luierzakje gedaan en buiten in de bak gegooid Er is een traphekje aan de boven- en onderkant van de trap

 • In huis wordt niet gerookt, ook niet buiten de opvangtijden om

 • Schoonmaakmiddelen zijn veilig opgeborgen, kinderen kunnen hier niet bij

 • In de wc hangt geen toiletblokje

 • Ik ben in het bezit van een Kinder EHBO diploma en ga jaarlijks naar een EHBO bijscholings-/herhalingscursus

 • Zowel ikzelf als mijn man en dochter hebben een geldig bewijs van goed gedrag (VOG).

 • Er is een (kinder)EHBO doos aanwezig, de inhoud wordt jaarlijks gecontroleerd en tijdig aangevuld

 • Van elk kind is een noodkaart aanwezig met medische gegevens en noodadressen, deze wordt in geval van calamiteiten aan de hulpdiensten meegegeven

 • Mocht een gastkindje een medicijn krijgen, dan wordt er samen met de ouders een medicijnformulier ingevuld en het medicijn wordt hoog/veilig opgeborgen

 • In de zomermaanden of bij warm weer ben ik alert op warmte en zon. Kinderen worden ingesmeerd met zonnebrandcrème en er wordt schaduw in de tuin gecreëerd. Kinderen spelen niet te lang in de zon en het dragen van een petje/zonnehoedje wordt gestimuleerd. Spelen met water gebeurd altijd onder toezicht.

 • De ruimtes worden dagelijks gelucht om het binnenklimaat zo goed mogelijk te houden

 • Er is een brand/blusdeken aanwezig in de keuken

 • De keuken kan afgeschermd worden met een veiligheidshekje zodat kinderen niet zonder begeleiding in de keuken kunnen komen, hiervan wordt gebruik gemaakt als er bijv. gekookt of gebakken wordt

 • Ons fornuis heeft verzinkbare draaiknoppen waardoor ondernemende kinderen niet met 1 draai aan een knop een kookplaat aan kunnen doen

 • Brand-/ rookmelders zijn aanwezig, op elke verdieping hangt er één

 • De locatie wordt jaarlijks door het gastouderbureau gecontroleerd op veiligheid, dit doen zij mede door een risico-inventarisatie in te vullen. Zij controleren of de gastouderopvang voldoet aan de eisen die gesteld worden in de wet kinderopvang. Ook het pedagogisch handelen van de gastouder wordt onder de loep genomen.

 • De “meldcode kindermishandeling” is aanwezig. De gastouder blijft altijd alert op vermoeden van vormen van kindermishandeling of huiselijk geweld.

 • Er zijn diverse achterwachten die binnen 10 minuten of eerder aanwezig kunnen zijn in geval van nood

 • Mocht er een uitstapje zijn, dan worden kinderen vanzelfsprekend veilig vervoerd

 • De kinderen wordt geleerd om voor we gaan oversteken mij eerst een hand te geven of de kinderwagen vast te houden

Verder let ik altijd op de veiligheid wanneer we een activiteit doen. Zo let ik op materiaalkeuze van speel- en knutselmateriaal. Als grotere peuters er aan toe zijn om met kleiner spel- en/of knutselmateriaal te leren omgaan dan is dat altijd onder directe begeleiding en op momenten dat de hele jonge kinderen slapen.